Open
Open

3D Модел на карста

Обект на настоящата разработка за 3Д моделиране на карстова геосистема са природна забележителност „ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА“ – район на защитена местност ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА.

В тази секция са представени всички изследвани пещери от природна забележителност „Пещери и извори на река Младежка“, техните тримерни модели, някои основни изгледи, карти и информация за тях.


line