Open
Open

Копмплекс пещери "Леярниците"

Комплекс от пещери “Леярниците”

леярници 3д

Представлява съвкупност от 4 пещери с общи галерии. В миналото пещерата е обитавана от хора – свидетелство, за което са множеството останки от керамични съдове и рисунки. Пещерата се намира на около 900 m източно от края на с. Младежко.

леярници

ПЕЩЕРНАТА СИСТЕМА Е ИЗГРАДЕНА ОТ ВАРОВИКОВИ СКАЛИ С ТРИАСКА ВЪЗРАСТ (ОКОЛО 230 МЛН.ГОДИНИ).

DSC_0906

ПЕЩЕРА ЛЕЯРНИЦИТЕ 1 (ЦЪРКВАТА)

ВЕДНАГА СЛЕД ВХОДА НА ПЕЩЕРАТА СЕ ВЛИЗА В ГОЛЯМА ЗАЛА С ВИСОЧИНА ОКОЛО 10М. ТАВАНЪТ НА ЗАЛАТА Е ЧАСТИЧНО СРУТЕН И ПРЕЗ НЕГО ПРОНИКВА ДНЕВНА СВЕТЛИНА. ПРОДЪЛЖАВАЙКИ НАПРЕД В ПЕЩЕРАТА ЩЕ СЕ НАТЪНЕТЕ НА КОЛОНИЯ ОТ ПРИЛЕПИ КОИТО ОБИКНОВЕНО СПЯТ ПРЕЗ ДЕНЯ. Това са представители най-често на Подковоносите прилепи (род Rhinolophus).

ВНИМАНИЕ!!! ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРИЛЕПИ В БЪЛГАРИЯ СА ЗАЩИТЕНИ – БЕЗПОКОЙСТВОТО, УЛАВЯНЕТО И УБИВАНЕТО ИМ СА СТРОГО ЗАБРАНЕНИ!!!

Дължината на тази част от пещерната система Леярниците е около 112м

Пещера Леярниците 2 (вход 3) – няколко метра след входа на пещерата има галерия в западна посока водеща към пещера леярниците 1. За достъп до галерията е необходимо изкачване и след това пълзене. В южна посока има отвор водещ към една от галериите на пещера леярниците 3. Общата дължина на пещерата е 65м.

DSC05872

Пещера Леярниците 3 (вход2) Веднага след големия вход на пещерата се влиза в зала с височина 4м. Залата отвежда към две галерии. Едната в западна посока води към пещери Леярниците 2 и 1, а другата галерия продължава няколко метра и свършва без изход. Дължината на пещерата е 23 м.

DSC05839

Пещера Леярниците 4 – за разлика от другите три, тази пещера няма връзка с останалите и отдалечена на около 25м източно от пещера Леярниците 3. Входът на пещерата е висок около 3.5 м, но за сметка на това е тесен под един метър. След влизане в пещерата се стига до зала, водеща до две галерии в източна и западна посока. И двете галерии са без изход. Общата дължина на пещерата е 17м.

leiarnici4

Пещерите Леярниците са изградени от варовици с триаска възраст (230 млн.години)

ВСИЧКИ ПЕЩЕРИ В РАЙОНА НА С. МЛАДЕЖКО  И ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА Р. МЛАДЕЖКА“ СА НЕБЛАГОУСТРОЕНИ И НЕ СА ОБЕЗОПАСЕНИ С ЦЕЛ ДОСТЪП НА ТУРИСТИ В ТЯХ!  С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ, ПРОНИКВАНЕТО В ПЕЩЕРНИТЕ ГАЛЕРИИ ОТ НЕСПЕЦИАЛИСТИ И ЛИЦА БЕЗ ОПИТ В ПЕЩЕРНОТО ДЕЛО НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО!!!

 


line