Open
Open

Пещера "Калето"

Най – голямата пещера в района. Намира се на 600 m западно от регулационната граница на село Младежко, над пещера Брежанка. Общата и дължина с галериите достига над 250 m. Входът на Калето представлява отвесен кладенец с почти кръгло сечение. Дълбочината му е 4,7 m (в най-плитката част 4,3 m), а диаметърът – 3,6 m – 1,5 m

калето 3д

Дъното на кладенеца е силно наклонено в североизточна посока, където дълбочината на входния отвес достига 8,9 m. От тук започва низходяща галерия, отвеждаща в зала с размер 10х7 m. Сводът на залата се подпира от няколко сталактона, като три от тях са масивни. Средната височина на залата е 1,8 m.

DSC_0995

По цялата ѝ дължина се намират фрагменти от керамични съдове. В началото на тази галерия има малко и ниско отклонение, водещо до зала.

Обитавана през желязната епоха в древността и известна на римляните, които са имали крепост наблизо. В една от пещерите е открит гроб с кости. Преданието говори, че това били костите на някакъв турчин, убит от Вълчан войвода. Този турчин е бил помощник на войводата и е бил убит, защото обезчестил едно момиченце, дъщеря на българин. Бащата бил биволар и се оплакал за случилото се на самия Вълчан войвода. Турчинът е бил много силен и Вълчан решил да го убие с хитрост. Поканил го да се изкъпят във вир в река Младежка,  наречен “Гяурбаалъ”. След като се изкъпал, войводата помолил турчина да поплува още малко, че много хубаво плувал. Когато турчинът започнал да се облича, Вьлчан го съсякъл. Пещерата е посещавана многократно, проучена и картирана от Цветан Личков от дружество ”Академик”, София на 23/07/1976 г. по време на експедиция “Странджа 76″. Последна карта е на Иванка Христова от дружество ”Странджа”, Бургас, а описанията са на Цв. Личков и П. Нейковски от дружество ”Академик”, София и Щирион Тодоров, С. Стоянов и Иван Дойнов от дружество “Странджа”, Бургас.

За проникване не е необходим алпийски инвентар. Проникване може да се извърши по всяко време на годината.

Пещерата е изградена от варовици с триаска възраст (230 млн.години)


line