Open
Open

Пещера "Голямата пропаст"

Пещерата се намира, също както и горните, в м. Калето, в близост  над село Младежко, но за разлика от тях попада в  землището с. Евренезово. Разположена е на около 300 m югозападно от пещерата Калето и на 30 m от скалния венец. Пещерата има два входа, скрити от гъста дървесно-храстова растителност. Двата входа са на 3 m един от друг в една от основните и пукнатини. И двата са много тесни и се събират след около 4 m дълбочина. След проникването се излиза в диаклаза, чийто под е образуван от срутване на голям скален блок в нея. Проникването става между блока и стената през отвесна цепнатина.

 

По-надолу пропастта се разширява, като след около 7 м има втора удобна площадка.

На десетия метър се наблюдава образувание тип „ребро“, разположено по дължина на основното сечение. Реброто  е покрито с дебела глинено-калцитна кора, а на два метра под него започва второ такова, което в горния си край е силно калцирано.

DSC_1004

На 25 m започва втори отвес, където се оттичат дъждовните води, дъното на пропастта е наклонено и насипано с гравитачен материал от повърхността, цялата денивелация на пропастта е 27 m.

Пещерата е естествен капан за животни, индикация за което са множеството животински кости намерени в нея.

Пещерата е изградена от варовици с триаска възраст (230 млн.години)


line