Open
Open

Пещера "Брежанка"

Намира се на 670 m в западна посока от границите на село Младежко. Общата дължина на пещерата е 67 м. Пещерата е изградена от варовици с триаска възраст (230 млн.години) Наименованието на пещерата идва от езерото, което се намира в нея.

брежанка3д

 

Връзката между пещерата Езерото и водите в нейните извори е осъществена с колориметричен метод с използване на идентификатора К2Cr2O7. Резултатите от изследването са: Езерото сифон в пещерата представлява преливник на подземната река, излизаща на повърхността чрез изворите. Въпреки че на пръв поглед водата в пещерата няма течение, тя има сравнително добър водообмен и е част от водата, излизаща от изворите. Цветът на пуснатия индикатор започна да се появява след около 15 мин, с максимум между 16-19 мин, а след час се установява само след изследваните водни проби в ИХМ-БАН София. След размътване на тинята, мътилката също се появява след 15 мин в извора, а след 20 мин оцветява реката. Това говори за добър водообмен и също, че водата тече в сравнително широк карстов тунел.

DSC_0966

Вероятно водата се движи под земята в пещера с големи размери и при евентуално проникване в нея карстовите води ще могат да се проследят на голямо разстояние.

Евентуалната връзка би могла да бъде открита при разкопаването на някои въртопи или понори между с. Близнак и с. Младежко.

В пещерата е намерена метална чаша, предадена за изследване. Картирана от Щирион Тодоров и Атанас Близнаков на РПЕ “Странджа 76″. Прекартирана на 03/07/1987г от Т. Тодоров, Д. Милушев и Г. Шопов от спелеокръжока при ЕСПУ “Св. Попов” (дружество “Академик”, Пловдив) с ръководител Иван Петров.


line