Open
Open

Пещера "Изворната"

Намира се на 450 m западно от границите на с. Младежко на около 50м югоизточно от пещера Брежанка. Пещерната форма е влажна, многоетажна, раклонена и водна. Общата дължина на пещерата е 46м. На дъното на пещерата има извор, който се влива в река Младежка. Дебитът на извора, замерен на мястото му на вливане в реката, е около 2-3 l/s, като в зависимост от сезонните колебания може значително да превиши посочените количества. Пещерата е картирана от клуб Планинец, като първи я е картирал Атанас Близнаков. Номерът и по БФС е 0461, а района е 310010. В последствие е прекатирана от Щирион Тодоров, Ив. Дойнов, Пр. Кехайова, дружество „Странджа”, Бургас.

изворната 3д

Дебитът на извора, замерен на мястото му на вливане в реката, е около 2-3 l/s, като в зависимост от сезонните колебания може значително да превиши посочените количества.

Пещерата е изградена от варовици с триаска възраст (230млн.години).

изворната карта


line