Open
Open

Пещера "Малката пропаст"

Нарича се така поради близостта си с Голямата пропаст. (на 66м източно от Голямата пропаст. Попада в землището на с. Евренозово общ. Малко Търново, обл. Бургас.

Развитието на пропастта е започнало по пукнатина с изток-западно простиране. Дъното е след 10 m дълбочина. На дъното продължава развитие по пукнатина в западна посока, като това развитие се вижда при образуваната малка галерия, бедна на пещерни образувания, с дължина 10 m.

Screen Shot 2015-01-26 at 00.47.45 Cropped

Подът е осеян с множество блокове, срутени от някогашният съществувал таван на пропастта. Сега тя представлява естествен капан за хора и животни поради трудната си откриваемост от гъстата растителност.DSC_1008 - Copy

Картирана от Щирион Тодоров Бечков, Дойнов и недков, клуб Странжа Бургас, 1971г.


line