Open
Open

Наука в парка

В природен парк “Странджа” са реализирани редица изследователски програми с множество проекти, както приключени, така и в процес на реализация.

Основните програми са:

–  Опазване на приоритетни хабитати, видове и местообитания;

–  Възстановяване на приоритетни хабитати, видове и местообитания;

–  Мониторинг на приоритетни елементи от биоразнообразието;

–  Проучване на горските екосистеми в парка и развитие на екологичния мониторинг.

Повече информация за програмите и проектите може да научите в секцията “Научна дейност” на настоящата страница или на интернет адрес: www.strandja.bg


line