Open
Open

Карст

Концепцията за карстовите геосистеми е разработвана и допълвана в продължение на повече от 20 години, а основните ѝ положения са представени в поредица от научни публикации (Воропай и Андрейчук, 1985; Андрейчук и Воропай, 1993; Михова и Стефанов, 1993, 1995; Andrejchuk, 2004; Stefanov, 2004; Андрейчук, 2006; Андрейчук и Стефанов, 2006).

Карстовите геосистеми са резултат от процеса “окарстяване”, който заедно с образуваните от него форми на релефа са известни под понятието “карст” (Канев, 1983). Терминът “карст” е въведен за първи път в научната литература от сръбския географ и геолог Йован Цвиич в края на ХІХ век, при разработването на дисертация, посветена на карстовите феномени. По това време, той изучава в детайли, намиращото се източно от град Триест (Словения), варовитото плато Карст (Краст, Крас, Кряж, Кръст) и анализира характерните му живописни, повърхностни форми.

Според един от основните постулати на концепцията, за формирането на карстови геосистеми е необходимо да бъдат изпълнени две задължителни условия:

Михова и Стефанов (1993) разграничават две основни карстови подсистеми – повърхностна и подземна.

Karst

Основните повърхностни карстови форми включват:

Към подземните карстови форми се причисляват:


line